5414292-alexandr-beerJá brigádní generál Alexander Beer, veterán II. světové války, který po boku generála Svobody bojoval za svobodu národů proti fašismu u Sokolova, Kyjeva, Buzovky, Žaškova, v tankové bitvě u Kurska a v těžkých podmínkách v Dukelském průsmyku, osvobozoval Ostravu a na tanku dojel až do Prahy, nositel Řádu Bílého lva a řady dalších vyznamenání, vyzývám Karla Schwarzenberga k odstoupení z kandidatury na post prezidenta České republiky. Svými výroky, které prezentoval v přímém přenosu televize, kdy prohlašoval že Benešovy dekrety, které se týkají odsunu Němců po válce, již dvě desetiletí v ČR neplatí, a že československá vláda z roku 1945 včetně prezidenta Edvarda Beneše by se dnes za jejich přijetí asi ocitla v Haagu u Mezinárodního soudního dvora, hrubě degradoval hrdinství českých vlastenců a nás vojáků, kteří na frontách II. světové války, ale i dalších formách boje, dávali všanc své životy za naši vlast, za naši Československou republiku. Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že není pravda, že všichni Němci do jednoho nastoupili při mobilizaci do armády. Naopak v pohraničí docházelo ke konfliktům, které v některých případech končili i smrtí českých celníků. Mohu potvrdit, a potvrzují to i němečtí antifašisté, kteří po válce dobrovolně odešli do budoucí NDR, že většina Němců v pohraničí tvořila pátou kolonu, hanebně se zachovala k své vlasti – Československé republice - a tak jejich odsun v souladu s mezinárodními smlouvami vítězných mocností byl po II. světové válce opodstatněný a spravedlivý.

Vaše názory a postoje, pane Karle Schwarzenbergu, jsou neslučitelné s funkcí prezidenta České republiky. Tyto postoje svědčí o tom, že nemůžete a nebudete prezidentem všech, že nebudete spolehlivě chránit zájmy České republiky a jejího lidu.

Ještě jednou Vás žádám – VZDEJTE SE KANDIDATURY NA POST PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY.

Brigádní generál v. v. Alexandr Beer

Pamětník bojů Druhé světové války, nositel řádu Bílého Lva

Praha 21. 1. 2013

http://www.zasvobodu.cz/news/prohlaseni-generala-alexndra-beera

{backbutton}

Additional information