Hitlerova řeč, pronesená na závěr sjezdu NSDAP v Norimberku, se stává v Sudetech rozbuškou masových nepokojů. Ty na mnoha místech ústí v ozbrojené střety s československými bezpečnostními silami. Hitler v projevu mimo jiné prohlásil:

„Mluvím o Československu! Poměry v tomto státě jsou, jak je všeobecně známo, nesnesitelné. Politicky bylo dnes půl osma milionů lidí ve jménu práva sebeurčení nějakého pana Wilsona okradeno o jakékoliv sebeurčení a sebeurčovací právo. Hospodářsky jsou tito lidé plánovitě přiváděni na mizinu, a tím vydáváni pomalému vyhubení. Tyto pravdy nemohou být odstraněny ze světa frázemi. Skutečnosti o nich svědčí. Bída sudetských Němců je nevýslovná. Chtějí je zničit. Z hlediska lidského jsou nesnesitelnou formou utlačováni a zachází se s nimi tak, že to zneucťuje. Když nesmí půl čtvrta milionů skoro osmdesátimilionového národa zpívat píseň, která se jim líbí, jen proto, že se to nelíbí Čechům, nebo když jsou do krve zbiti jen proto, že nosí punčochy, které se Čechům nelíbí, nebo když jsou terorizováni a týráni, protože se zdraví pozdravem, který je Čechům nepříjemný, když je pro každý projev národního života štvou a honí jako zvěř – to může být snad úctyhodným zástupcům našich demokracií lhostejné, nebo možná dokonce sympatické. Já však mohu říct zástupcům těchto demokracií jen, že nám to není lhostejné a že když tyto mučené bytosti nemohou samy najít právo a pomoc, dostane se jim obojího od nás. Bezprávnost těchto lidí musí jednou skončit.“ (Tento přepis vyšel v Lidových novinách následujícího dne.)

Takto zněla nacistická propaganda do celého světa. Z jediného demokratického státu v Evropě byl propagandou udělán tyran menšiny, za současného využití Berlínem řízeného terorismu v československém pohraničí k vyvolávání nepokojů vedoucích k rozvrácení státu. To je jak přes kopírák v bledě modrém i v jiných případech, například Sýrie. Každá válka začíná konsientální formou války, tedy stručně řečeno rozleptáním soudržnosti protivníka cílenou propagandou a cíleným vnášením vnitřních rozbrojů do jeho řad. O tom hovoří již takové starobylé texty jako Umění války od Sun-c’, nebo Vladař od Machiavelliho.


demonstrace 12-9-1938Chceme domů do říše!“
Demonstrace českých Němců v září 1938.

Dne 12. září 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler nevybíravě zaútočil proti Československu a proti prezidentu Benešovi, což podnítilo sudetské Němce k vyvolání puče.

Ještě téže noci došlo na řadě míst v pohraničí k útokům henleinovských bojůvek proti čs. policejním stanicím, celnicím, poštám, apod., při nichž bylo zavražděno několik desítek úředníků a vojáků. Vláda provedla ihned řadu vojenských opatření, avšak vedeni SdP (Sudetendeutsche Partei) ultimativně žádalo 13. září československou vládu o jejich odvolání. Když toto vláda odmítla akceptovat, uprchla většina lídrů SdP do říše, kde ještě 14. září Henlein pronesl projev v lipském rozhlase, v němž mj. deklaroval znovu touhu svých krajanů žít ve své domovině, vrátit se do říše.“

Zdroj: Os-obroda.cz


 

Jiří Krutina, 12. 9. 2013

Additional information