jeronym prazsky

Roku 1398 Mistr Jeroným Pražský, učedník a tovaryš Mistra Jana Husa, ukončil studium na učení Pražském s titulem bakalář. Následující rok pak na přímluvu M. Jana Husa odcestoval studovat do cizích zemí.

Dne 19. 9. 1398, Jeroným Pražský se stal bakalářem svobodných učení Pražské univerzity. Jeho učitelem a přítelem byl Mistr Jan Hus. Společně hrávali šachy. Pak působil na Oxfordu (zde se seznámil se spisy Wiklefa, které přivezl Husovi), pro hlásání bludů byl vyhnán. Potom působil na Sorboně, odtud byl opět pro „bludy" vyhnán. Nakonec působil v Kolíně nad Rýnem a Heiderbergu. V Heiderbegru řekl, že svatá trojice Otec - Duch svatý - Syn se dá přirovnat k vodě - sněhu - ledu (za to byl později odsuzován v Kostnici). Tedy je zřejmé, že byl mimo jiné praktikujícím. Bylo mu přezdíváno mistr čtyř univerzit, byť jej ze všech postupně vyhodili pro hlásání „bludů". Byl považován ve své době za vzdělanějšího než Mistr Jan Hus. Současná Heidebergská univerzita jej považuje za svého nejslavnějšího žáka. Cestoval i do Palestiny a Jeruzaléma. Byl v Litvě a Rusku, kde studoval pravoslaví. Jako přítel Husa jej jel hájit do Kostnice, byl uvězněn a 30. května 1416 byl na břehu Rýna upálen.

Jiří Krutina, Praha 19. 9. 2013

Additional information