Operace Dunaj2Znát své národní dějiny nám pomáhá správně se orientovat i v současném dění společenském a dává nám podněty ke kritickému hodnocení dění společnosti. To je důležité pro zdravý společenský vývoj v našem státě. Zejména naše novodobé dějiny by měla znát především mládež, aby byla poučena pro své budoucí volby v reakci na společenské dění, které život přináší. Nepoučení se z historie, nebo naopak přijímání pokroucených pohledů na naše národní dějiny je pro budoucnost státu i národa zhoubné. Jedním takovým kritickým okamžikem našich dějin je rok 1968, podobně jako ty tři předcházející známé roky končící vždy osmičkou. To, co se tenkrát stalo, o co skutečně šlo, jak se zachovali hlavní protagonisté tehdejších událostí, o tom je následující kniha, která byla vydána za nezištné pomoci přátel.

Právě vychází knižní novinka:

Antonín Benčík: OPERACE DUNAJ aneb Internacionální vražda Pražského jara - 400 stran, vázané, 390 Kč.

Autor, bývalý pracovník Vojenského historického ústavu v Praze, popisuje podrobně, jak se rodil zákrok proti Pražskému jaru v roce 1968 (jehož 45. výročí si právě letos připomínáme) a hlavně, jak se uskutečnil. Odhaluje chování jeho hlavních představitelů zejména po jejich únosu do Moskvy a v Moskvě, statečnost jedněch a zradu druhých, kde bychom ji nejméně čekali.

Znovu jsme svědky obdobné proměny hrdinů, jako byl francouzský maršál Pétain za 1. světové války na kolaboranta za války druhé. Něco takového se událo i v Moskvě. Jiní zůstali věrní, i když jim hrozila ztráta života. Autor si nevymýšlí, ale předkládá nepopiratelná fakta. Čtenář se tak dozví, jak vše opravdu bylo.

Vojenský přepad pěti „bratrských“ států Československa v roce 1968 byla z vojenského hlediska největší vojenská operace od konce druhé světové války. Československo v atmosféře studené války bylo strategickým místem v Evropě, což hrálo svou roli v těchto událostech, podobně jako již několikrát v našich národních dějinách. Slovy Karla Čapka, vždy jsme byli u každé mely, která se v Evropě seběhla. Kniha věrně zachycuje celou operaci a připomíná i naše oběti, lidi, kteří při střetu s okupanty položili své životy. K danému tématu se jedná o ojedinělou knihu a doplňuje informační mezeru právě této části našich novodobých dějin. Kniha je také připomínkou, že svoboda není samozřejmostí a je nutné si ji vážit.

Autor A. Benčík je mimo jiné držitel mnoha ocenění za literaturu faktu. Je autorem či spoluautorem dlouhé řady publikací a studií o historii Československa, a to přesto, že po 20 let (1970-1989) nesměl jako reformista 68. roku a údajný kontrarevolucionář publikovat a byl dosazen do role neplnoprávného občana. V době, kdy nemohl publikovat, se věnoval umělecké řezbařině.

Objednávky přijímáme telefonické, písemné i internetové. Poštou dodává:

Jiří Krutina, Píškova 1955/30, 155 00 Praha 5 - Lužiny

Telefon/záznamník 235 512 505, nepřetržitě i o víkendech.

Objednávky on-line www.vedominaroda.cz a www.jirivacek.cz .

Osobně je možné knihu zakoupit na našich veřejných meditacích, setkáních nebo v klubovně Duchovní srdce.

{backbutton}

Additional information