Text Ivo Šebestíka uvádí do širších souvislostí některé pokusy o nové pojetí českých dějin, v rámci kterého boření mýtů nahradilo boření národních dějin, které jsou tak redukovány na „omyl“ či karikaturu.V současné epoše globalizace, oslabování národních států a překrývání původních kultur a tradic jednou univerzální „pop-kulturou“, se může téma zabývající se ochranou národních dějin jevit jako neaktuální, nepatřičné a nepotřebné.

Pokud bychom si chtěli udělat drobnou rekapitulaci toho, které české osobnosti dodnes přitahují pozornost evropské historiografie, Jan Žižka z Trocnova k nim zcela jistě patří a zůstane na tomto místě i nadále. Proslavil se jako autor účinné vojenské strategie, s jejíž pomocí mohly špatně vyzbrojené lidové oddíly porážet dobře vyzbrojené rytířské specialisty. Což byla pro ně podobná ostuda, jako porážka francouzských rytířů od vlámských měšťanů a sedláků v bitvě zlatých ostruh, Léta Páně 1302, nedaleko vlámského města Kortrijk. Stal se tedy symbolem a ztělesněním odporu proti cizí vůli, což je v českých zemích velice vzácné.

Máme zbořit tento symbol a nahradit jej například bratry Mašínovými? Záhadným, rozpačitým a nerozřešeným mlčením jsme už stačili obestřít osud nacisty zavražděného novináře Julia Fučíka. Nijak zvlášť si nepřipomínáme ani další oběti nacistické diktatury – Karla Poláčka, Josefa Čapka, Vladislava Vančuru a mnohých dalších lidí.

Určitě Jan Žižka z Trocnova, jeho nástupce Prokop Holý a další husitští velitelé zůstanou na významném místě českých a středoevropských dějin ještě dlouho poté, kdy budou po právu zapomenuta jména mnohých českých předlistopadových i polistopadových státníků. Kdyby nic jiného, tak u husitských hejtmanů aspoň nemáme doloženu zbabělost, úplatnost, neschopnost, nekompetentnost, korupci, hrabivost, nečestnost, prolhanost a sklony zrazovat své koaliční partnery.

http://casopisargument.cz/2017/02/08/borit-myty-a-bourat-narodni-dejiny-je-velky-rozdil/

 

Additional information