operace dunaj sm dubcek

A. Dubček byl první muž Pražského jara 1968 a jedna z mála velkých postav opozičního hnutí proti normalizačnímu režimu G. Husáka a „sametové revoluce” 1989. V prvých kapitolách zaznamenává autor poměrně stručně jeho roli jako vůdčí osobnosti Pražského jara 1968. V následujících kapitolách líčí jeho život a zápas v opozičním hnutí proti normalizačnímu režimu G. Husáka, a zvláště pak vyvrcholení tohoto zápasu v období příprav a průběhu sametové revoluce, jako její mezinárodně i na domácí půdě uznávané osobnosti. Autor zde na pravou míru uvádí i řadu různých legend kolem sametové revoluce a jejích „vítězů”. Období tzv. „Pražského jara a roku 1968″ je také jednou z kapitol našich dějin, která je nejrůznějšími způsoby překrucována nebo zamlčována. To, že se nejednalo jen tak o nějakou „malou věc” svědčí fakt, že následné invaze do Československa za účelem potlačení reformního procesu se zúčastnily armády pěti států, které čítaly na 500 000 vojáků, 6300 tanků a 8000 letadel! Při střetech civilistů s vojáky okupačních vojsk a při nejrůznějších nehodách zahynulo 108 našich lidí a na 500 jich bylo zraněno, na straně okupantů zahynulo 102 vojáků. Tato kniha uvádí na pravou míru mnohé legendy a dezinformace od přímého účastníka Pražského jara 1968. Autorem je bývalý vědecký pracovník Vojenského historického ústavu v Praze. V letech 1971-89 byl nucen z politických důvodů vykonávat nejrůznější dělnická povolání. V letech 1990-92 byl členem Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967-70. Je členem českého Klubu autorů literatury faktu a Obce spisovatelské. Je držitelem mnoha literárních cen a ocenění z oblasti literatury faktu. V období, kdy nemohl publikovat, se věnoval řezbářství – tak vzniklo přibližně 300 jedinečných obrazů. Slovenské vydání knihy mělo obrovský úspěch. Pro vydání své knihy v ČR nenašel autor vhodného nakladatele, který by knihu v ČR vydal.

Autor, bývalý pracovník Vojenského historického ústavu v Praze, popisuje podrobně, jak se rodil zákrok proti Pražskému jaru v roce 1968, a hlavně, jak se uskutečnil. Odhaluje chování jeho hlavních představitelů zejména po jejich únosu do Moskvy a v Moskvě, statečnost jedněch, a zradu druhých, kde bychom ji nejméně čekali. Znovu jsme svědky obdobné proměny hrdinů, jako byl francouzský maršál Pétain za 1. světové války, na kolaboranta za války druhé. Něco takového se událo i v Moskvě. Jiní zůstali věrní, i když jim hrozila ztráta života. Autor si nevymýšlí, ale předkládá nepopiratelná fakta. Čtenář se tak dozví, jak vše opravdu bylo.

*****

Vážení čtenáři,

dne 21. 8. si připomínáme smutné výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země.

U této příležitosti bychom Vám rádi poskytli slevu na knihy autora A. Benčíka, osobního sekretáře A. Dubčeka a očitého svědka těchto událostí: Operace Dunaj a Téma: Alexander Dubček, které podrobně popisují tyto události.

Sleva 30 % na tyto tituly platí do konce srpna.

Knihy je možno objednat zde.

 *****

 

Additional information