obálka chteli jen zit přední strana 650

 

Před 75. lety podepsali představitelé německé branné moci v Berlíně v čele s polním maršálem Wilhelmem Keitlem bezpodmínečnou kapitulaci do rukou spojeneckých vojenských velitelů. To byl ve skutečnosti důležitý úspěch, neboť některé kruhy na západě, které z počátku podporovali Hitlera, chtěli pokračovat ve válce proti Rudé armádě s využitím dočasně "uspaných" zajatých jednotek německé armády na západě, tedy pokračovat v tom, co se nepodařilo Hitlerovi a jeho suitě. To se mimo jiné právě díky některým uvědomělým vojenským velitelům spojenců nakonec nerealizovalo. Evropa záhy přešla do podoby tzv. "studené války".

Dnes jsou v mediálním kurzu tzv. "Vlasovci". Velmi podrobnou a čtivou formou pojednává o situaci a roli Vlasovců v pražském národním povstání český historik a voják Karel Richter ve své knize Dobývání domova, Osvobozování Moravy a Čech bez cenzury a legend.

https://www.noos.cz/produkt/knihy/dobyvani-domova/

V knize jsou detailně popsány snahy Vlasovců a jejich velitelů ke konci války přinutit Českou národní radu (politicko-vojenské velení pražského povstání) ke spolupráci na svých cílech, které se jenom velmi úzce kryli se zájmy povstalců.

Kniha popisuje tvrdé společné boje povstalců s ruskými vojáky Vlasovovy armády za použití těžkých zbraní, včetně tanků proti německým jednotkám SS. V boji se svými předchozími spojenci (SS) při pomoci povstalců jich padlo asi 300. Českých povstalců asi 2 500.

Současně také kniha popisuje konfliktní situace mezi vlasovci a povstaleckým velením Prahy.

Například žádali násilím, aby povstalecký rozhlas zařadil provolání ke světové veřejnosti o jejich boji proti bolševizaci své země, což z pochopitelných důvodů velení ČNR odmítlo, načež došlo k vyhrožování a vzetí budovy rozhlasu útokem. Až teprve na jasné odhodlání se bránit a přemlouvání československého důstojníka slovy "Přece nechcete udělat Němcům tu radost, že se my, Slované, budeme vzájemně pobíjet" se této snahy vzdali.

Vlasovci poté odtáhli vzdát se Američanům. Ti je vydali Rudé armádě, která je považovala za zrádce a kolaboranty. To jsou historická fakta.

Snahy dnes "přepisovat" postoje našich předků, tedy bojujících povstalců proti německým okupantům k tzv. "vlasovcům", kteří se ocitli v obtížné situaci na konci války, je k čemu dobré?

Vždyť ani tenkrát velení českého národního povstání a ČNR s Vlasovci nevyjednávali nijak ochotně. Jejich pomoc v obtížné fázi povstání je jistě historickým faktem, současně je třeba říci, že i bez této pomoci by bylo nakonec pražské povstání vítězné.

A to prostě čistě proto, že armády spojenců v čele s Rudou armádou porazili německou brannou moc u Moskvy, Leningradu, Kurska, Charkova, Stalingradu, Dněpru, Donu, Normandii, Ostravy, Berlína, atd.,atd.,atd...

  

Jako občan Prahy zcela nesouhlasím s tímto prohlášením.

https://www.novinky.cz/…/ruda-armada-prijela-na-konci-valky…

Jde o LEŽ a DEZINFORMACE. Jednak není historickým faktem, co se tvrdí, neboť dále probíhali "vyčišťovací akce" po celé Praze a nebyli by hroby rudoarmějců po Praze. Zřejmě na Olšany pak dovezli mrtvá těla rudoarmějců, aby to tak vypadalo, že pane primátore? To za prvé. Za druhé, proč asi ustupující Němci, jejich branná moc v Čechách a v Praze byla v defenzívě a překotném ústupu na západ? Nebylo to kvůli tvrdým bojům Rudé armády, Rumunských a Polských jednotek a československého armádního sboru na území Čech a Moravy?

Doporučuji něco ze skutečné historie osvobozujících bojů na našem území, viz. například Karel Richter: Dobývání domova, osvobozování Československa bez cenzury a legend:

.https://www.noos.cz/produkt/knihy/dobyvani-domova/
Tato kniha o tomto "příjezdu" do Prahy podrobně pojednává.

Dále podle pana Hřiba máme chápat tehdejší SSSR jako strůjce konfliktu - viz nedávné usnesení EU!!! Aha, takže Británie, Francie, USA, ti nebyli strůjci tohoto celosvětového konfliktu? Jejich politická spolupráce s Hitlerovským Německem a ekonomická ze strany USA ta nebyla strůjcem konfliktu? SSSR, který byl napaden s cílem vyhubit jeho národy a zmocnit se jeho ekonomických a územních zdrojů, s cílem dané obyvatelstvo vyhubit jako podřadné, je strůjcem konfliktu? Konflikt, který vyvolalo Německo, na kterou pracovala celá Evropa, jemuž to umožnili právě "západní" velmoci v čele s Británií a USA!

A že bylo SSSR první dva roky spojencem Německa? Pakt o neútočení a vymezení vzájemných hranic je spojenectví? A když pakt o neútočení uzavřeli s Německem všechny země a SSSR byla poslední, tak to je důkaz o spolupráci? Trochu zjednodušené ideologické vidění nejen historie, ale i dnešního světa, ale přesto je to dnes evidentně dostatečná kvalifikace na primátora Prahy.

Možná se za pár let dozvíme, že Prahu osvobodili ustupující jednotky wehrmachtu.

 

Eva Krutinová:

Dnes je 8.5.2020. Tedy 75. výročí konce 2. světové války. Jelikož se její události poslední dobou zlehčují a zastírají a nepravdivě vykládají, připomínáme knihy našeho nakladatelství Noos s.r.o. jako je např. kniha Chtěli jen žít od paní Heleny Volet, která sepsala příběh svého otce a matky, kteří se aktivně zapojili do odboje i bojů 2. světové války. Čtenář se dočte i o hrozných podmínkách v nacistických táborech a mnohé další...

Knihu lze objednat na https://www.noos.cz/prod…/knihy/chteli-jen-zit-helena-volet/

Additional information