obr1Dne 28. 6. 1914 byl spáchán Gavrilo Principem v Sarajevu atentát na habsburského následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda ďEste, a přesně po měsíci 28. 7. 1914 císař Rakousko-uherské říše František Josef I. vyhlásil Srbsku válku. Vzápětí se 1. 8. 1914 přidává Německo, vyhlášením války Rusku, a 3. 8. 1914 Francii. Dne 6. 8. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku, a tím jsou do ní vtaženy státy „Dohody“. Británie a Francie spolu 12. 8. 1914 vypovídají Rusku válku také, 23. 8. 1914 do války vstupuje Japonsko a 28. 10. 1914 Turecko. Itálie se zapojuje až 23. 5. 1915, a do té doby nejrozsáhlejší konflikt v dějinách světa s následným utrpením a masakrem vojsk i obyvatel měst a vesnic může začít. [...]

A. Benčík, K. Richter:
Vražda jménem republiky, tragický osud generála Heliodora Píky

Vrazda jmenem republiky

Vázaná, 536 str., dokumentační příloha; cena 480,- Kč.

Zpřístupnění nejutajovanějších komunistických archivů umožnilo autorům doplnit údaje o pozadí politické vraždy jednoho z nejčestnějších československých vlastenců, vojenských odborníků a diplomatů, osobnosti číslo jedna našeho východního odboje. Hluboký záběr autorů nás formou literatury faktu sugestivně zavádí do zákulisí diplomacie, zpravodajských her i politických intrik. [...]

zborov img big 01Dnes 2. července si připomínáme výročí významné události v národním boji za osvobození a vznik naší republiky: Bitvu u Zborova. Připomínat si události a ideje, které stojí v pozadí vzniku našeho samostatného státu, je zejména v dnešní době stále důležitější. V roce 1620 po porážce českých stavů na Bílé hoře přišly země Koruny české o svou samostatnost, byly včleněny do habsbursko-katolické monarchie Rakouska-Uherska. Takřka až po 300 letech, v období 1. světové války, se naskytla první příležitost obnovit svobodu národa a samostatný státní celek. [...]

Lezaky pomnik

Dne 24. června 1942 časně odpoledne byla osada Ležáky na Chrudimsku, 14 dní po vyhlazení Lidic, v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora R. Heydricha. [...]

Operation Barbarossa22. 6. 1941 přepadlo nacistické Německo se svými satelity a dobrovolnými sbory SS z mnoha států Evropy tehdejší SSSR. Pro národy a obyčejné lidi SSSR nastala, jak oni sami zvou, Velká vlastenecká válka. A pamatujme, že lidské dějiny nejsou jenom o státnících, velitelích a uměle vytvořených ideologiích, ale o běžných lidech. Dnes se vše zabaluje do propagandy, že šlo o soupeření dvou ideologií: fašismu a komunismu – což je jednou z moderních demagogií, aby se zastřely tendence, které trvají i dnes. [...]

Additional information