Bez jakéhokoliv mandátu se prostě zbaběle začalo Srbsko a Bělehrad bombardovat ze vzduchu. Byli přitom použity kazetové bomby s ochuzeným uranem. Během bombardování bylo cíleno mimo jiné přímo na infrastrukturu, jako školy a nemocnice.

Plně pochopme NATO - není volné svobodné sdružení států kvůli jejich bezpečnosti, jde o globalistickou “hračku”, která vojenské síly států zneužívá pro své ryze kořistnicko-ekonomické zájmy svých voditelů.

Je zcela ostudné být součástí takové organizace. 

Edvard BeneDnes (28.5.) si připomínáme narozeniny významného československého státníka a druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše. Zřejmě není jiné osobnosti v naší historii, která by se tak pravidelně dostávala do pozornosti médií i politiky.

Více než o samotném člověku Benešovi, jeho státnickém přínosu, diplomacii a jeho době jde však většinou o rovinu velmi povrchní, často smyšlenou a zejména zpolitizovanou ve spojení s tématy jako „odsun zrádců, kolaborantů německé a maďarské národnosti z Československa“ po skončení druhé světové války. Tím se často historická role a působení Beneše a jeho nepochybné státnické a diplomatické zásluhy... 

 

dobyvanidomova

Před 75. lety podepsali představitelé německé branné moci v Berlíně v čele s polním maršálem Wilhelmem Keitlem bezpodmínečnou kapitulaci do rukou spojeneckých vojenských velitelů. To byl ve skutečnosti důležitý úspěch, neboť některé kruhy na západě, které z počátku podporovali Hitlera, chtěli pokračovat ve válce proti Rudé armádě s využitím dočasně "uspaných" zajatých jednotek německé armády na západě, tedy pokračovat v tom, co se nepodařilo Hitlerovi a jeho suitě. To se mimo jiné právě díky některým uvědomělým vojenským velitelům spojenců nakonec nerealizovalo. Evropa záhy přešla do podoby tzv. "studené války".

2161289 konev socha v6

Opravdu relevantní vyjádření k celé dnes medializované otázce sochy vrchního velitele 1. ukrajinského frontu Rudé armády, maršála Koněva, pod jehož velením bojoval 1. československý armádní sbor Ludvíka Svobody - od přímého účastníka bojů na barikádách mimo jiné na Praze 6!

Je logické, že pokud při osvobozování Československa padlo takřka 140 000 vojáků Rudé armády, že v hlavním městě, kde je Pražané opravdu tehdy vítali šeříky, bude mít sochu na paměť této události právě jejich vrchní velitel. To je skutečný symbol sochy, žádný jiný, který tomu chtějí dávat dnešní zastydlí bojovníci proti "komunismu"...

eskoslovenska 1939 cs SVG

Je tomu teprve 80 let od okamžiku, kdy náš západní soused, tehdy nacistická Třetí říše, za tichého souhlasu západních velmocí Francie a Británie vojensky obsadil zbylé české a moravské země a učinil z nich tzv. Protektorát. Události Mnichova 1938, uloupení čs. pohraničí našimi tehdejšími sousedy Německem, Maďarskem a Polskem (viz mapka výše) s požehnáním evropské čtyřky (Německo, Itálie, Británie, Francie), vyhlášení samostatného Německu podřízeného Slovenského státu s fašisticko-klerikální vládou v čele a následná okupace 15. března 1939 zbytku znásilněných zemí dřívější Koruny České je jednou “spojitou nádobou” a jedním válečným tažením hitlerovského Německa proti Československu a skutečným počátkem druhé světové války v Evropě...

Additional information