Vrazda prazskeho jara1PhDr. Antonín Benčík, CSc.:

Vražda Pražského Jara aneb Internacionální pomoc“ Operace Dunaj

e-kniha, 375 stran, 200 Kč

Knihu lze objednat online.

tanky muzeumTento rok si připomínáme 45 let od událostí z 21. 8. 1968, kdy došlo k mezinárodní intervenci armád pěti států bývalé Varšavské smlouvy (NDR, Polska, Bulharska, Maďarska) v čele s tehdejším SSSR do Československa. Občané tehdejšího ČSSR se po nástupu komunistů po „vítězném únoru 1948“ během tzv. Pražského jara rozpomněli na své původní demokratické tradice, což vedlo k občanské emancipaci napříč celou tehdejší společností, nejen mezi lidem, ale i v samotné vládnoucí straně KSČ. Společnost i KSČ odsoudila předchozí stalinistické praktiky tehdejších komunistů v čele s Gottwaldem, [...]

V rámci katolické demagogie a propagandy, v které je římskokatolická sekta přes ta staletí, co hypnotizuje „křesťany“ po celém světě tím, že má něco společného s křesťanstvím, nebo dokonce s duchovním mistrem Ježíšem Kristem, jsme se dozvěděli přesně na den výročí 1150 let od příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, že bývalý papež Jan Pavel II. bude svatořečen. Postupy ŘKC jsou stále stejné. Jelikož se ŘKC a její představitelé považují za jediné pravé náboženství na světě, na které si dělají monopol v čele s papežem, který je zástupcem „boha“ na zemi – to rozumějme dobře – on je skutečně zástupce „katolického boha“ na naší zemi [...]

Vážený pane Vacku, vážený pane Krutino, chci vám poděkovat za novou knihu Odhalená tvář Němců. Přečetla jsem ji téměř jedním dechem. Jsou v ní skutečnosti, které si člověk ani neuvědomí, že jsou opravdu reálně přítomny, dějí se a pomalu se vkrádají do mysli, až se může stát, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kéž se dostane co největšímu počtu českých čtenářů! Knihu jsem četla na návštěvě u svých rodičů. Některé pasáže jsem předčítala svému otci, protože to bylo tak silné, že byla potřeba se s tím podělit. [...]

Bitva u Domazlic

Bitva u Domažlic se odehrála 14. srpna 1431 na neznámém místě v lokalitě mezi městy Domažlice a Kdyně. Husitská vojska pod velením kněze Prokopa Holého zde téměř bez boje porazila účastníky čtvrté křížové výpravy vedené markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. Debakl křižáckého vojska definitivně přesvědčil katolické církevní kruhy o zbytečné snaze pokořit Čechy silou, díky čemuž bylo s husity zahájeno vyjednávání, které vedlo k diskusi o platnosti čtyřech artikulů pražských u basilejského koncilu. [...]

Additional information