Jan Palach

Dne 19. 1. 1969 zemřel na následky těžkých popálenin Jan Palach (upálil se 16. 1. - ve stejný den se narodila má maminka), jeden ze skupiny studentů, kteří chtěli svými činy vzbouřit tehdejší lidové mínění a poukázat na rezignaci československého lidu, aby neustali ve svém odporu proti okupantům a nastolenému režimu po porážce reformních snah českého lidu, tzv. Pražského Jara v roce 1968. [...]

Dekret kutnohorsky1Dne 18. 1. 1409 byl vydán českým králem Václavem IV. královský výnos, tzv. Dekret Kutnohorský. Obecně se o tom říká, že tím omezil vliv cizinců na Pražské univerzitě. Opak je pravdou, pouze se tím upravil stav, který v dané době byl na všech evropských univerzitách, kdy vždy domácí národ měl hlavní slovo. Tak tomu bylo na všech tehdejších univerzitách, kromě pražské. Pražští mistři a žáci tak byli vždy přehlasováni cizinci – Němci, Sasy, Poláky, a šlo zejména o přidělování titulů nebo míst. [...]

Karel VelikyLidové noviny (Lidové noviny 7. 1. 2014, Kateřina Šafaříková: „Němci oslaví otce Evropy“) i jiná média přinesli zprávu o tom, že Němci budou tento rok slavit „otce“ Evropy. Přesněji Karl der Grosse, francký král a římský císař, mimo jiné bavorský vévoda. Článek uvádí, že právě tento člověk dosáhl toho, po čem touží nynější konstruktéři současné Evropy, rozumějme EU. Když jsem si přečetl pouze tyto věty, byl jsem mírně řečeno překvapen. Autorka dále uvádí, že byl válečníkem a k dobytým oblastem se choval prozíravě. [...]

Bretislav1 Jitka10. ledna 1055 zemřel český kníže Břetislav I., kronikářem Kosmou přezdívaný český Achilles. Vládl v Čechách v letech 1035-1055. Svou budoucí ženu unesl z kláštera ve Svinibrodu – šlo o dceru bavorského velmože, markraběte z Nordgau Jindřicha, Jitku ze Svinibrodu (též Juditu, Gutu), se kterou se oženil. Prostě jak se říká „muž činu" Úsměv [...]

Jak na tom byli v bývalém Československu, v roce 1938, sudetští Němci v porovnání s ostatními sousedícími státy. V polském parlamentu byli jen dva polští Němci, v maďarském žádní, v jugoslávském byli dva a v italském Tyrolsku nebyl ani jeden. Němce v Československu zastupovalo 36 poslanců. Německé školy: Polsko – 514, Maďarsko – 46, v italském Tyrolsku nebyla ani jediná, a v Československu jich bylo 5293. [...]

Additional information