TGMDnes si připomínáme nejdůležitější státní svátek, v kterém si připomínáme zejména to, že novodobá národní svoboda a státní svrchovanost nejsou zdaleka samozřejmostí, ale že byly těžce vybojovány, a tisíce Čechů a Slováků za to, že dnes žijeme ve vlastním samostatném státě, zaplatilo cenu nejvyšší – svůj život. Současně si tím také připomínáme celý národnostně osvobozenecký zápas Čechů za svou samostatnost, kterou jsme ztratili po bitvě na Bílé hoře [...]

jan-zizkaPřed 590 lety ve vojenském ležení u Přibyslavi, které obléhala táborská vojska při společném tažení všech husitských vojsk na Moravu proti Albrechtovi Rakouskému, zemřel v kruhu nejbližších český husitský vojevůdce – správce polních obcí polem pracujících Jan Žižka z Trocnova a na Kalichu. Zemřel v kruhu vysokých českých šlechticů, včetně otce Jiřího z Poděbrad, pozdějšího českého krále. Zemřel v době, kdy se mu podařilo sjednotit všechny husitské obce v zemi (táborskou, orebskou, pražskou i pány pod obojí) a vedl je jako společný první mezi rovnými vojevůdce proti nepřátelům země české. [...]

Valecny denik AB

Formát: e-kniha
pdf.gif epub.gif mobi.gif

Počet NS: 54, Cena: 49 Kč

Letos si připomínáme, společně s celou Evropou, počátek velké světové války, kterou díky té následující, jež ji ještě ve svých hrůzách a záběrů předčila, říkáme „první“. Tato válka nebyla původně „naší“. Češi, český národ nestál u jejích příčin, přesto se jí účastnil, a to měrou nemalou a s výsledkem, který nám přinesl novodobý samostatný republikánský stát – samostatnost téměř po 300 letech od porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620! [...]

DomazliceDomažlice byly vždy významným pohraničním městem Českého království, jeho nejzápadnější baštou a hraniční pevností na exponované hranici s našimi německými sousedy v Bavorsku. Zaslouženou pozornost mu věnovali všichni čeští panovníci, včetně členů české královské dynastie Lucemburků. Janu Lucemburskému byly Domažlice častou zastávkou při jeho rytířských výpravách do Německa a Itálie. Blízký vztah k Domažlicím choval i císař Karel IV., který je Čechy nazýván otcem vlasti. Za jeho vlády došlo k největšímu mocenskému, kulturnímu i ekonomickému rozvoji Českého království. [...]

pomnik2Navštěvuji malou příhraniční obec Bublavu, která se nachází v Krušných horách, několik kilometrů od menšího města Kraslic. V září roku 1938 zde propukly masivní henleinovské útoky, které byly namířeny proti československé státní správě. Ve středu obce je instalován menší pomník připomínající ony tragické události horkého podzimu roku 1938. Na pomníku jsou uvedeny jména padlých hraničářů, kteří zde 13. září 1938 položili své životy při obraně Československé republiky. Zde uvádím popis oněch tragických událostí. [...]

Additional information