Prokop Veliky

Před 580 lety padl u Lipan táborský kněz, duchovní správce (direktor) obce polem pracujících a čelní představitel, politik a státník tehdejšího českého státu, Prokop Holý, zvaný „Veliký". Do čela obou polních obcí (táborské a sirotčí) se dostal v roce 1426 po smrti Jana Žižky a dalších táborských hejtmanů, kteří padli. Za jeho neformální, ale o to více mocensky zajištěné vlády v Čechách, kdy byl mnohdy vítán skutečně jako panovník země se všemi poctami a vedl jednání s korunovanými hlavami okolních států, včetně Zikmunda Lucemburského a představiteli církve a basilejského koncilu, [...]

Benes1

Dnes si připomínáme 130 let od narození významného československého státníka a našeho druhého prezidenta Edvarda Beneše. Zřejmě není jiné osobnosti v naší historii, která by se tak pravidelně dostávala do pozornosti médií i politiků, zejména v polistopadové době. Více než o samotném člověku Benešovi, jeho státnickém přínosu, diplomacii a jeho době, jde však většinou o rovinu velmi povrchní, často smýšlenou, a zejména politizovanou především ve spojení s tématy jako „odsun zrádců, kolaborantů německé a maďarské národnosti z Československa“ po skončení druhé světové války. [...]

Kubis Gabcik Valcik

Atentát na Heydricha byla diverzní operace československých výsadkářů za druhé světové války, během které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Později byl k akci také přizván Josef Valčík, kvůli nepřehlednosti zatáčky, kde Kubiš s Gabčíkem provedli atentát...

Korunovace MTDne 12. května 1743 byla korunovaná v Praze na českou královnu Marie Terezie, jediná žena na českém královském trůnu. Předcházely tomu dramatické chvíle, kdy se za účasti řady evropských států vedla o dědictví "rakouského domu" a o stolec římskoněmeckého císaře válka, jež zasáhla - po téměř jednom století míru - i české země. České společnost tehdy byla postavena před obtížnou zkoušku, [...]

Od 12. května funkcionáři Henleinovy strany pravidelně sledovali vysílání říšskoněmeckého rozhlasu. Jakmile by zaslechli heslo Amtsverwalter, vyhlásí bojovou pohotovost. Měl to být povel k zahájení sabotáží, destrukcí na železnicích, ničení komunikací a mostů, k útokům na pohraniční stanice a československé ozbrojené hlídky. 15. května bylo heslo skutečně zachyceno a 19. května došly první závažné zprávy o přesunech nacistické armády k československé hranici nejen od naší rozvědky, ale i od velitelů jednotek v pohraničí. Na základě těchto závažných informací se 20. května večer schází československá vláda. Krátce po desáté hodině večer obdržela velitelství divizí telegram s textem: Proveďte Zborov-25! Znamenalo to vyhlášení ostrahy hranic, povolání jednoho ročníku záložníků a aktivování Stráže obrany státu (SOS). [...]

Additional information